Bilingual NYC Realtors, Sumitomo Real Estate Sales NY

Our Agents

Manhattan Office

Yoon Ha

O: 212-596-0821

M: 917-312-0722

Yumi Ogita

O: 212-596-0839

M: 917-826-3044

Yuka Maekawa

O: 212-596-0836

M: 917-355-0067

Tomoko Kashihara

O: 212-596-0833

M: 917-445-0148

Naoko Kudo

O: 212-596-0838

M: 646-667-6265

Mie Iwatsuki

O: 212-596-0823

M: 212-920-6833

Maki Yamamoto

O: 917-299-7451

M: 917-299-7451